[1]
N. H. . Mohamad Noor, A. Z. Mohd Suberi, F. Zulkifli, and M. I. Izhar, “Norma Baharu: Kesan Pandemik Covid-19 Terhadap Pembangunan Malaysia sebagai Peneraju Penyelidikan dan Pusat Rujukan Serantau: The New Norm: The Impact of Covid-19 Towards Malaysia’s Development as the Leading Regional Power in Research and Knowledge”, Itl. J. Itdcpl. Stgc. Std., vol. 3, no. 5, pp. 283-293, Oct. 2022.