Mohamad Noor, Nur Hanis, Adilah Zafirah Mohd Suberi, Fathiah Zulkifli, and Muhd Irfan Izhar. 2022. “Norma Baharu: Kesan Pandemik Covid-19 Terhadap Pembangunan Malaysia Sebagai Peneraju Penyelidikan Dan Pusat Rujukan Serantau: The New Norm: The Impact of Covid-19 Towards Malaysia’s Development As the Leading Regional Power in Research and Knowledge”. International Journal of Interdisciplinary and Strategic Studies 3 (5):283-93. https://doi.org/10.47548/ijistra.2022.58.