(1)
Mohamad Noor, N. H. .; Mohd Suberi, A. Z.; Zulkifli, F.; Izhar, M. I. Norma Baharu: Kesan Pandemik Covid-19 Terhadap Pembangunan Malaysia Sebagai Peneraju Penyelidikan Dan Pusat Rujukan Serantau: The New Norm: The Impact of Covid-19 Towards Malaysia’s Development As the Leading Regional Power in Research and Knowledge. Itl. J. Itdcpl. Stgc. Std. 2022, 3, 283-293.