Ramli, P. M. D. Z. “Sejarah, Perkembangan Ekonomi Dan Hubungan Antarabangsa Kedah Tua Dari Kurun Ke-2 Hingga Ke-14 Masihi”. International Journal of Interdisciplinary and Strategic Studies, vol. 1, no. 1, Oct. 2020, pp. 58-87, doi:10.47548/ijistra.2020.26.