[1]
P. M. D. Z. Ramli, “Sejarah, perkembangan ekonomi dan hubungan antarabangsa Kedah Tua dari kurun ke-2 hingga ke-14 Masihi”, Itl. J. Itdcpl. Stgc. Std., vol. 1, no. 1, pp. 58-87, Oct. 2020.