Ramli, P. M. D. Z. (2020). Sejarah, perkembangan ekonomi dan hubungan antarabangsa Kedah Tua dari kurun ke-2 hingga ke-14 Masihi. International Journal of Interdisciplinary and Strategic Studies, 1(1), 58-87. https://doi.org/10.47548/ijistra.2020.26