[1]
Ramli, P.M.D.Z. 2020. Sejarah, perkembangan ekonomi dan hubungan antarabangsa Kedah Tua dari kurun ke-2 hingga ke-14 Masihi. International Journal of Interdisciplinary and Strategic Studies. 1, 1 (Oct. 2020), 58-87. DOI:https://doi.org/10.47548/ijistra.2020.26.