Pencapaian teknologi alam Melayu dan kesannya terhadap politik ekonomi antarabangsa

Authors

  • Mohd Hasanuddin Mohd Yusof Researcher, Maktab Penyelidikan Tamadun Islam Nusantara, Malaysia

DOI:

https://doi.org/10.47548/ijistra.2020.27

Keywords:

Alam Melayu, teknologi, perkapalan, pelayaran, ekonomi antarabangsa

Abstract

Berdasarkan bukti arkeologi dan catatan sejarah, bangsa Melayu telah mencapai kemajuan teknologi dalam pelbagai lapangan seperti perkapalan, seni bina, pertanian, pengairan dan lain-lain. Selain memiliki tamadunnya tersendiri, masyarakat di Alam Melayu juga telah terdedah dengan kepelbagaian tamadun asing. Kedudukan geografi yang strategik dan kekayaan sumber alam semula jadi menjadi faktor utama perkembangan teknologi dan inovasi yang mana sebahagiannya memberi sumbangan dan kesan terhadap politik ekonomi antarabangsa.

Downloads

Download data is not yet available.

References

Afaf Lutfi Al-Sayyid-Marsot, (1985). A Short History of Modern Egypt. Cambridge: Cambridge University Press. Hlm. 23.

Ahmad Jelani Halimi, (2006). Perdagangan dan Perkapalan Melayu Di Selat Melaka Abad Ke-15 Hingga Ke-18. Kuala Lumpur: Dewan Bahasa dan Pustaka. Hlm. 2.

Ernest Small, (2006). Culinary Herbs. Ottawa: NRC Research Press. Hlm. 9.

Janet L. Abu-Lughod, (1991). Before European Hegemony: The World System A.D. 1250-1350. Oxford: Oxford University Press. Hlm. 307.

Kevin Reilly, (2012). The Human Journey: A Concise Introduction to World History. Plymouth: Rowman & Littlefield Publishers. Hlm. 114.

Lynn White Jr, (1962). Medieval Tecnology and Social Change. Oxford: Oxford University Press. Hlm. 95.

M.J Pintado, (2012). Portuguese Documents on Malacca From 1509-1511. Arkib Negara Malaysia. Kuala Lumpur. Hlm. 341.

Muchtar Ahmad, (2016). Teknologi Bahari Di Nusantara. Dlm Nazri Muslim & Abdul Latif Samian (ed.) Teknologi Di Alam Melayu. Bangi: Penerbit Universiti Kebangsaan Malaysia. Hlm. 196-202.

Paul Michel Munoz, (2016). Early Kingdoms :Indonesian Archipelago & the Malay Peninsula. Singapura: Editions Didier Millet. Hlm. 140.

Robert L. Tignor, (2010). Egypt: A Short History. New Jersey: Priceton University Press. Hlm. 158.

Yahaya bin Abu Bakar, (2008). Perdagangan Awal Di Malaysia Pra- Melaka. Dlm Polemik Sejarah Malaysia (Jilid 1). Kuala Lumpur: Arkib Negara. Hlm 4.

Zaharah Sulaiman, Wan Hashim Wan The & Nik Hassan Shuhaimi Nik Abdul Rahman, (2016). Asal Usul Melayu, Induknya Di Benua Sunda. Tanjung Malin: Penerbit

Downloads

Published

2020-10-18

How to Cite

Mohd Yusof, M. H. (2020). Pencapaian teknologi alam Melayu dan kesannya terhadap politik ekonomi antarabangsa. International Journal of Interdisciplinary and Strategic Studies, 1(1), 88-96. https://doi.org/10.47548/ijistra.2020.27