Pencapaian hubungan diplomatik Kerajaan Melayu berdasarkan kajian manuskrip Melayu

Authors

  • Prof. Madya Dr. Salmah Jan Noor Muhammad Associate professor, Department of Malay Language, Faculty of Modern Language and Communication, Universiti Putra Malaysia (UPM), Malaysia

DOI:

https://doi.org/10.47548/ijistra.2020.24

Keywords:

diplomatik, kerajaan Melayu, strategi, intelektual, Sulalat al-Salatin

Abstract

Hubungan diplomatik ialah hubungan yang terjalin antara dua atau lebih kerajaan yang berhasil mendapatkan titik persamaan bagi mencapai matlamat yang dirancangkan. Matlamat utama ialah perdamaian. Sesebuah kerajaan tidak akan dapat menjalinkan hubungan sekiranya tiada sifat toleransi terhadap kerajaan lain. Hubungan diplomatik juga membuktikan pencapaian dalam pemerintahan kerajaan Melayu. Pencapaian ini banyak dicatatkan oleh pengarang dalam manuskrip Melayu yang bergenre sastera sejarah untuk diwarisi kegemilangannya oleh generasi kini. Selain itu, pencapaian kerajaan Melayu dalam hubungan diplomatik sangat berkait rapat dengan aspek intelektual. Aspek keintelektualan inilah yang membentuk strategi diplomatik berkesan dan diaplikasikan oleh kerajaan Melayu dengan kerajaan lain yang telah membawa impak positif terhadap pentadbiran kerajaan Melayu. Dalam perbincangan ini, naskhah Sulalat al-Salatin yang telah diselenggarakan oleh A. Samad Ahmad menjadi bahan rujukan utama

Downloads

Download data is not yet available.

References

A.Samad Ahmad (ed.). 2010. Sulalatus Salatin: Sejarah Melayu (Edisi Kesepuluh). Kuala Lumpur: Dewan Bahasa dan Pustaka.

Abdullah Mohamed. 1986. Yavadvipa: Suatu Empayar Besar yang Telah Dilupakan. Kota Bahru: Perbadanan Muzium Kelantan.

Abdul Rahman Haji Abdullah. 1990. Pemikiran Umat Islam di Nusantara: Sejarah dan Perkembangannya hingga Abad ke-19. Kuala Lumpur: Dewan Bahasa dan Pustaka.

Abdullah Hassan dan Ainon Mohd. 2002. Komunikasi di Tempat Kerja. Bentong: PTS Publications & Distributors.

Abu Hassan Sham. 2001. Bahasa, Kesusasteraan, Kesenian, Proses Sosialisasi dan Pembudayaan Masyarakat Melayu. Dalam Mohd Taib Osman (ed.), Tamadun Islam dan Tamadun Asia. Kuala Lumpur: Penerbit Universiti Malaya.

Adib Imran. 999. Warkah Lama Pengungkap Peradaban Bangsa. Dewan Budaya, September 24-25.

Ahmad Jelani Halimi. 2008. Sejarah dan Tamadun Bangsa Melayu. Kuala Lumpur: Utusan Publications & Distributors.

Amat Juhari Moain dan Abdul Rashid Melebek. 2006. Sejarah Bahasa Melayu. Cheras: Utusan Publication & Distributors Sdn. Bhd.

Amat Juhari Moain. 2013. Bahasa Melayu Johor-Riau : Lingua Franca dan Ketamadunan. Dalam Noriah Mohamed dan Darwis Harahap (Penyl.), Mutiara Budi. Batu Caves : Pts Akademia

Ali Ahmad, Siti Hajar Che Man & Jelani Harun. 2005. Tasawwur Islam dalam Kesusasteraan Melayu Tradisional. Pulau Pinang: Universiti Sains Malaysia.

Amir Aris & Ahmad Rozelan Yunus (2016). Siri Latihan Pembangunan Staff: Komunikasi Berkesan. Researchgate. Diakses pada 7 Januari 2018. https://www.researchgate.net/publication/308414649.

Amir Hendarsah. 2010. Cerita Kerajaan Nusantara Populer 27 Kisah Kerajaan. Jakarta: Great Publisher.

Annabel Teh Gallop. 1994. Warisan Warkah Melayu. London: The British Library.

Armando Cortesao (ed.).1944. The Suma Oriental of Tome Pires (Jilid Dua.). London: Kakluyat Society.

Bustan al-Salatin (Universiti Malaya, MS 41).

Ensiklopedia Dunia. 2005. Kuala Lumpur: Dewan Bahasa dan Pustaka.

Hashim Musa. 2004. Pemerkasaan Tamadun Melayu Malaysia: Menghadapi Globalisasi Barat. Kuala Lumpur: Penerbit Universiti Malaya dan Pusat Dialog Peradaban.

Hall, D.G. 1966. A History of South East Asia, 2nd Edition. New York: St. Martin Press.

Hashim Musa. 2008. Hati Budi Melayu: Pengukuhan Menghadapi Cabaran Abad ke-21. Serdang: Penerbit Universiti Putra Malaysia.

Institut Terjemahan Negara. 2009. Old Treaties & Documents Of Malaysia 1791-1965 Wangsa Maju : Institut terjemahan negara Malaysia Berhad

Karen Mingst. 1998. Essenstials of International Relations. New York:Norton & Company Inc.

Kobkua Suwannathat- Pian. 2003. Asia Tenggara " hubungan tradisional serantau.Kuala Lumpur: Dewan Bahasa dan Pustaka.

Liang Liji. 199). Lembaran Sejarah Gemilang: Hubungan Empayar Melaka-Dinasti Ming Abad ke-15. Bangi: Universiti Kebangsaan Malaysia.

Mohd Azhar Abdul Hamid. 2004. EQ : Panduan meningkatkan Kecerdasan Emosi. Batu Caves: PTS Publications & Distributors.

Mohd. Sofian Omar Fauzee. 2007. Psikologi dalam pengucapan yang Dinamik dan Berkesan. Kuala Lumpur: Utusan Publishing & Distributors Sdn.Bhd.

Mokhtar Muhammad. 2005. Perhubungan Antarabangsa: Konsep dan Konteks. Kuala Lumpur: Anzagain Sdn. Bhd.

Muhammad Yusoff Hashim. 1992. Pensejarahan Melayu: Kajian Tentang Tradisi Sejarah Melayu Nusantara. Kuala Lumpur: Dewan Bahasa dan Pustaka dan Kementerian Pendidikan Malaysia

Nor Azila Zainal Abidin. 2007. Kerjaya Sebagai Pengurus Kewangan Korporat. Kuala Lumpur: PTS Profesional Sdn. Bhd.

Prawoto, M.Pd. (2007). Siri IPS Sejarah I. Jakarta: Penerbit Yudhistira.

Salmah Jan Noor Muhamad. 2015. Warkah Sebagai Medium Diplomatik Kesultanan Melayu Dalam Menjalankan Hubungan Dengan Kuasa Barat. Jurnal Melayu. Bil. 14 (1) 2015, 136-148.

Sarjit S. Gill. 2001. Perkahwinan Campur Peranakan Punjabi di Sabah. Jurnal Sari, 19, 189-203.

Syed Muhammad Naquib al-Attas. 1969. Preliminary statement on a general theory of the Islamization of the Malay-Indonesian Archipelago. Kuala Lumpur: Dewan Bahasa dan Pustaka.

Syed Muhammad Naquib al-Attas. 1972. Islam Dalam Sejarah dan Kebudayaan Melayu. Bangi: Universiti Kebangsaan Malaysia.

Wan Hussein Azmi. 1980. Islam di Malaysia: Kedatangan dan Perkembangan Abad ke 7-20. Kuala Lumpur: Persatuan Sejarah Malaysia.

Yuan Wang, Rob Goodfellow & Xin Sheng Zhang. 2000. Menembus Pasar Cina. Bogor: SMK Mardi Yuana.

Yusoff Iskandar.1978., Masyarakat Melaka 1400-1511T.M Dengan Tinjauan Khusus Mengenai Orang-orang Asing. Bangi: Penerbit Universiti Kebangsaan Malaysia.

Downloads

Published

2020-10-18

How to Cite

Noor Muhammad, P. M. D. S. J. (2020). Pencapaian hubungan diplomatik Kerajaan Melayu berdasarkan kajian manuskrip Melayu. International Journal of Interdisciplinary and Strategic Studies, 1(1), 30-44. https://doi.org/10.47548/ijistra.2020.24